Dit artikel hoort bij: Impact 2018

Het veld in

Tekst Elianne Mastwijk

In Zeeland, Brabant en Limburg zijn de Politie, het Openbaar Ministerie, gemeenten, belastingdienst en de Taskforce Brabant-Zeeland vandaag voor de tweede dag van De Week van het Buitengebied het veld in gegaan. Op tientallen locaties in het zuiden van het land hebben verschillende interventies plaatsvinden die gericht zijn op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied.

De aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied vraagt om een gezamenlijke inspanning. Als we de georganiseerde misdaad echt pijn willen doen moeten wij als één overheid samenwerken met burgers en ondernemers. Daarom vinden er deze week bestuurlijke controles plaats door verschillende gemeenten in Zuid-Nederland en zullen de Politie en het Openbaar Ministerie daar waar nodig strafrechtelijke interventies plegen.

Tijdens de tweede dag zijn er op een groot aantal locaties weer controles uitgevoerd. Onder meer in de gemeente Bernheze zijn een tiental panden gecontroleerd. 

Een controle in het  Limburgse Weert leidde de ondermijningsteams naar een kleine drogerij en in een tuinhuisje werd hardware voor een kwekerij gevonden. 

In het Brabantse Dinteloord zijn twee locaties bezocht, er werden 180 hennepplanten ontdekt en op een andere locatie trof de politie levende vossen aan. De voedsel-en warenautoriteit gaat hier verder onderzoek naar doen.

Een bestuurlijke controle in Stevensbeek bracht de politie naar een oude kas, waarin vermoedelijk hennephokken in aanbouw werden aangetroffen. Op het terrein stond ook een gestolen auto. 

Een controleteam vanuit de gemeente Bernheze heeft ook twaalf locaties in het buitengebied gecontroleerd en daar zijn geen bijzonderheden aangetroffen. 

De Week van het Buitengebied  is ook gericht op preventie, door het vergroten van de bewustwording van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de samenleving. Door middel van bewustwording kunnen burgers en bedrijven weerbaarder worden gemaakt om weerstand te bieden tegen ondermijnende activiteiten. Interventies hebben hier tot doel te voorkomen dat een klimaat ontstaat waarin criminele en illegale activiteiten kunnen floreren. We willen geen criminelen in het buitengebied, er zijn deze week onder andere folders uitgedeeld waarin duidelijk wordt gemaakt wat de signalen van een hennepkwekerij of xtc-lab zijn. Wil je als ondernemer je pand veilig verhuren, dan biedt de folder daar informatie over. 

Folder buitengebied

Aanpak ondermijning in Zuid-Nederland

In Zuid-Nederland pakken politie, gemeenten, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst samen met onder andere de Taskforce Brabant Zeeland sinds 2011 samen georganiseerde criminaliteit aan. Een van de grote gevaren voor de samenleving is de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit noemen we ondermijning, waarbij het gaat om illegale activiteiten die bijna niet uit te voeren zijn zonder gebruik te maken van legale diensten vanuit de bovenwereld zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Dit heeft verschillende uitingsvormen, waaronder in het buitengebied in Limburg, Brabant en Zeeland.