De Ministers Grapperhaus, Ministerie van Justitie en Veiligheid Nederland, Minister Jambon, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid België en Minister Reul, Ministerie van Binnenlandse Zaken Noordrijn-Westfalen, hebben een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum voor de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit.

Het opzetten van een Euregionaal centrum moet zorgen voor betere samenwerking en snellere informatie-uitwisseling op voornamelijk bestuurlijk niveau tussen België, Noordrijn-Westfalen en Nederland. Dit in aanvulling op de bestaande samenwerking van politie en Openbaar Ministerie over de grens.

De eerste contouren van het centrum zijn vandaag gepresenteerd tijdens een symposium in Maastricht in aanwezigheid van 100 betrokkenen bij de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in België, Duitsland en Nederland.

Volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is het doel allereerst om burgemeesters in de grensstreek ‘Euregio Maas-Rijn’ door snellere deling van kennis en informatie meer mogelijkheden te geven gezamenlijk op te trekken tegen criminelen.

 Daarnaast gaat het Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum helpen voorkomen dat criminelen voor wie het in het ene land te heet onder de voeten is geworden, in het andere land hun criminele activiteiten ongestoord kunnen voortzetten. In Nederland kan een burgemeester bijvoorbeeld een vergunning weigeren als het vermoeden bestaat dat iemand deze vergunning gaat gebruiken voor criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld. In onze buurlanden bestaat deze mogelijkheid (nog) niet, en bovendien kunnen burgemeesters dit soort informatie nog niet delen met burgemeesters over de grens. Het centrum gaat helpen hier verandering in te brengen, aldus Grapperhaus. 

Symposium in Maastricht

Het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum) Limburg, ondersteund door de Belgische ARIEC’s, heeft van de minister het verzoek gekregen het Euregionale centrum op te zetten. Petra Dassen, voorzitter Stuurgroep RIEC Limburg: “Voor criminelen bestaan geen grenzen, voor de aanpak wel. Dat moet anders. We moeten één vuist maken tegen criminaliteit. We zijn daarom verheugd met het verzoek van het ministerie om te komen tot een Euregionaal ontwikkelcentrum.”

Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat de eigenaar van een seksinrichting die onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek, nieuwe seksinrichtingen opent vlak over de grens? En hoe voorkom je dat de effectieve aanpak van criminele motorbendes in het ene land zorgt voor toegenomen problematiek in een ander land?

De huidige grensoverschrijdende aanpak is georganiseerd rondom verdragen tussen afzonderlijke partners zoals politie en Openbaar Minister. Het nieuwe centrum onderscheidt zich hiervan door een platform te bieden waarin het lokale bestuur uit alle drie de landen onderling en met andere partners zoals politie en Openbaar Ministerie integraal optrekt. Zo worden bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen gecombineerd om ondermijnende criminaliteit grensoverschrijdend zo effectief mogelijk aan te pakken.