Tekst Elianne Mastwijk
Foto Mediatheek rijksoverheid

Een groot gevaar voor de samenleving is de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit noemen we ondermijning, een begrip dat de afgelopen jaren steeds vaker opduikt in (wetenschappelijke) onderzoeken en media. Maar wat  is ondermijning nu precies?

 “Ondermijnende criminaliteit is een sluipend gif, dat langzaam maar zeker leidt tot het afsterven van de wortels van de democratische rechtstaat en gaat ten koste van economische sectoren”

Denk aan criminele bendes die zich bezighouden met drugs, mensenhandel, milieucriminaliteit of witwassen. Ze kopen mensen in de bovenwereld om die hun criminele geld witwassen, bijvoorbeeld door het aankopen van vastgoed. Hierdoor komt crimineel geld in de bovenwereld terecht en doen criminelen zaken met bonafide bedrijven, bestuurders en politici .

Ondermijning raakt de hele samenleving, en daarom is het van belang om te investeren in bewustwording onder een breed publiek. Die kapper, wasserette of dat restaurant waar je nooit een klant naar binnen ziet gaan. De boerenschuur die wordt verhuurd en waarvan de ramen zijn afgeplakt. Wat is het effect op buurtbewoners als een asociale familie een hele straat of wijk intimideert? En wat gebeurt er wanneer dit soort problemen niet worden aangepakt omdat ambtenaren bang zijn om in te grijpen? Dat werkt ondermijnend.

Met Impact willen wij duidelijk maken waar de gezamenlijke ondermijningsaanpak over gaat, waarom we dat doen en vooral ook wat  u zelf kan doen om een bijdrage te leveren aan de aanpak van deze ernstige vorm van criminaliteit.  De aanpak van ondermijning is  een verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel.

Impact is een magazine over de aanpak ondermijning, waarin vanuit Openbaar Ministerie, politie, gemeenten, de Belastingdienst, het RIEC en de Taskforce Brabant Zeeland inzicht wordt gegeven over het gezamenlijke optreden tegen ondermijnende criminaliteit.