Sinds oktober 2014 zijn Politie en het Openbaar Ministerie in nauwe samenwerking met het RIEC, de Taskforce Brabant Zeeland, gemeenten en Belastingdienst gestart met de Intensivering aanpak ondermijnende criminaliteit Zuid-Nederland. 

Jaarcijfers Taskforce en Openbaar Ministerie intensivering Zuid-Nederland 2017

Intensivering Zuid-Nederland heeft als doel om het optreden als één integrale overheid te versterken en criminele netwerken die zich bezighouden met onder meer de productie van synthetische drugs en hennep te verstoren. Deze vorm van criminaliteit brengt namelijk een ongewenste en bedreigende vermenging van onder-en bovenwereld met zich mee.

Afgelopen maandag viel de politie op verschillende plekken in Zuid-Nederland binnen vanwege een onderzoek naar de productie van synthetische drugs. In Zaltbommel werd een groot, en extreem vervuild drugslab aangetroffen. Zeven verdachten werden er aangehouden, zij zijn donderdag 19 april allemaal voorgeleid aan de rechter-commissaris in 's-Hertogenbosch. 

Mederwerker van LFO bij de ontmanteling van een drugslab in Zaltbommel

Samenwerking

Het uitgangspunt van de geïntensiveerde aanpak is dat alle partners als één overheid samenwerken. “We kunnen het probleem niet aanpakken zonder samen te werken. We hebben bondgenoten nodig: oren en ogen van ondernemers en burgers. Daarom investeren wij als één overheid op publiek-private samenwerkingen en maatschappelijke awareness”, aldus Terry Houben, regionaal projectleider ondermijning Oost-Brabant.


“Het is als met het milieu, inmiddels gooien we geen batterijen in de prullenbak omdat dat onze kinderen later zal schaden. Zo is het ook met ondermijning. Dat werkt door. Maar als we het Nederland willen houden dat we kennen, moeten we oppassen”, aldus Frank van Ierland, regionaal projectleider ondermijning Zeeland West-Brabant.

Marita van Thiel, projectleider intensivering Zuid-Nederland bij het Openbaar Ministerie benadrukt nog maar eens dat een interventie niet is afgelopen na een aanhouding door de politie:

“Er wordt door alle partners gekeken wie de beste kaarten in handen heeft om het maximale effect te bereiken. Dat kan door de inzet van het strafrecht maar ook door te kijken welke mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk financieel vermogen in beslag te nemen en af te pakken. Geld is en blijft namelijk de smeerolie van de criminele industrie”

Ook internationaal gezien krijgt de geïntensiveerde integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit meer vorm. Bij een internationale controle op dinsdagavond 17 april zijn door de Belgische en Nederlandse politie in Poppel (gemeente Ravels in België) 45 leden van de Outlaw Motorcycle Gang (OMG) No Surrender gecontroleerd die op weg waren naar clubhuis de Loungeclub. Onder hen waren No Surrender leden vanuit meerdere Nederlandse chapters. Een persoon werd aangehouden en er werden wapens en drugs aangetroffen. De politie voerde de controle uit op de toegangswegen naar Poppel. Aan deze actie namen ruim 45 politiemensen deel, waaronder 8 Nederlandse agenten.

Door de verhoogde aandacht voor motorclubs in Nederland is het bekend dat Nederlandse en Duitse leden van No Surrender regelmatig uitwijken naar locaties van hun Belgische clubleden. Dat is de reden dat Belgische en Nederlandse politie nauw samenwerken in de controle en aanpak van deze motorclubs.

Integrale controle 

Gevangenisstraffen 

Er zijn dit jaar door de rechtbank 82 straffen opgelegd voor betrokkenheid bij hennep of synthetische drugs, variërend van onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot werkstraffen, geldboetes en ontnemingen. Bovendien zijn er op basis van de in 2017 afgeronde onderzoeken nog eens 155 personen gedagvaard.  Dat betekent dat er in 2018 nog meer strafopleggingen zullen volgen.

VIDEO: Actie in Zuid-Nederland

Een grote drugsactie in het zuiden van het land vandaag heeft zeven aanhoudingen opgeleverd en de ontmanteling van meerdere drugslabs en opslagplaatsen van chemicaliën. Daarnaast zijn er diverse vuurwapens aangetroffen waaronder een riotgun.